Executive Teamcoaching

Leiders in de top van organisaties staan vaak onder grote druk. Ze werken in een complex en snel veranderend krachtenveld en worden geacht om de stip op de horizon voor de organisatie helder te hebben én te houden. Daarnaast is er druk vanuit de organisatie zelf. Er zijn verschillende belangen en stakeholders om rekening mee te houden, processen die opnieuw ingericht moeten worden en performance die continu gemonitord moet worden.

Leiderschapsteams van nu (zoals directie- en managementteams, RvT’s en RvC’s) schakelen vaak externe begeleiding in om te reflecteren op de gezamenlijke ambitie en de samenwerking onderling. Zo versterken ze niet alleen de organisatie en haar doelstellingen, maar krijgen de leden ook op individueel vlak een spiegel voorgehouden.

Situaties waarin executive teamcoaching waardevol kan zijn:

  • Wij zijn een startend directieteam en willen elkaar beter leren kennen, met aandacht voor ieders drijfveren, valkuilen en schaduwpatronen.
  • We willen als ervaren leiderschapsteam regelmatig reflecteren en diepgaand van gedachten wisselen om te voorkomen dat we in valkuilen stappen en dysfunctionele patronen zich blijven herhalen
  • We staan voor een strategische opgave in de organisatie maar er is weinig vertrouwen. We praten over elkaar en te weinig met elkaar. Hoe worden we echt een team en hoe kunnen we omgaan met de oplopende druk in de organisatie?
  • We willen in ons leiderschapsteam graag vertragen en stilstaan bij wat er speelt en tegelijkertijd stevig staan met elkaar in de dagelijkse bedrijfsvoering.

Cialis 5 mg è un Cialis generico di azione diretta. Il suo scopo principale è il ripristino dell’erezione stabile negli uomini di diverse età. Il farmaco è prodotto da una tecnologia brevettata, e il tadalafil è usato come ingrediente attivo. È possibile acquistare Cialis senza prescrizione medica in questa farmacia online https://farmaciamaddaloni.com/cialis-5mg-generico in Italia e ricevere l’offerta più conveniente in base all’equilibrio tra il prezzo e la qualità del prodotto. La nostra farmacia online vende Cialis Generico, cosa che garantisce che il prodotto è originale e sicuro da usare.

Als coach houd ik jullie een spiegel voor en verhelder ik de leidende principes en dominante aannames binnen het team. Dat doe ik door aandacht te geven aan de bovenstroom (wat zien we in de structuur, rollen, afspraken en data) en de onderstroom (welke waarden, emoties, overtuigingen en taboes spelen hier).

Standaardprogramma’s bestaan niet. Daarom houd ik bij het kiezen van mijn benadering en interventies rekening met de fase waarin de mensen, het team en de organisatie zich bevinden. We werken met wat er speelt in het hier en nu en komen samen tot reflectie, het delen van beelden en feedback.

Belangrijke voorwaarden voor succes zijn draagvlak voor coaching in het team én stilstaan bij de verkregen inzichten. Alleen dan wordt de waarde voelbaar en de betekenis concreet zichtbaar in de praktijk.

Executive Teamcoaching

  • Patronen herkennen
  • Rol en positie innemen
  • Leidende principes centraal
Aanmelden

Interesse?

Laat je gegevens achter en ik neem graag contact met je op.